Author Pages
Altan Tüzüner 113
M. Mahir Özmen 113
Sabahattin Aslan 120
Bahadır Çetin 120
Melih Akıncı 120
Akın Önder 120
Necmi Yücekule 120
Abdullah Çetin 120
Oktay Banlı 127
Burak Kavlakoğlu 127
Hasan Altun 127
Bekir Küçükkayıkçı 127
Cem Keleşoğlu 127
Burhan Kabay 130
Zafer Teke 130
Halil Erbiş 130
Göksel Koçbil 130
Koray Tekin 130
Ergün Erdem 130
Savaş Selçuk 135
Nihat Zalluhoğlu 135
Alp Gürkan 135
Serdar Kaçar 135
Selçuk Kılıç 135
Cezmi Karaca 135
Can Varılsüha 135
Soykan Arıkan 141
Macit Koldaş 141
Abdullah Başlı 141
Ahmet Kocakuşak 141
Yıldıray Dadük 141
Yasemin Döventaş 141
Orhan Alimoğlu 148
Bülent Kaya 148
Mustafa Şahin 148
Muammer Kiraz 148
Ramazan Eryılmaz 148
Uğur Çevikbaş 148
Yıldız Yeğenoğlu 148
Ekrem Kaya 155
Şerife Şimsek 157
Metin Çakmakçı 157
Derviş Şen 163

Journal Metrics

  2020 2021 2022
SCImago Journal Rank 0.216 0.180 0.218
CiteScore (Scopus) 1.0 1.1 1.1
CiteScore Rank (Scopus) #279/422 #291/469 #312/495
Journal Citation Indicator (Clarivate) 234/271 (Q4) 227/279 (Q4) 230/286 (Q4)Open Access