Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

BELMA KOÇER, ATİLLA SORAN, ÖMER CENGİZ

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Musin, aşın glikolize edilmiş yüksek molekül ağırlıklı glikoproteinlerdir. Dokuya spesifik değişik genler tarafından kodlanırlar, 9 değişik MUC geni mevcuttur (MUC l ,MUC 2, MUC 3, MUC 4, MUC 5AC, MUC5b, MUC 6, MUC 7, MUC 8). Dokuya spesifik musin genlerin ve musin karbonhidrat antijenlerinin Kolorektal karsinomda değişiklik gösterdiği ve kanser hücrelerinin malignite davranışlarından sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu genlerden MUC l geninin normal kolon dokusunda belirgin bir şekilde eksprese olmamasına rağmen, kolorektal karsinomda ekspresiyonunda artış gözlenmektedir ve metastatik tümörlerde ekspresiyon daha fazladır. MUC 2 gen Ekspresiyonu iyi-orta adenokarsinomlar da azalırken,musinöz karsinomlar da artmaktadır. MUC 3 ve MUC 4 genleri norma) kolonda da belirgin bir şekilde eksprese olur, karsinoma da ise ekspresiyonlarında artış görülür. MUC 5AC geni normal kolonda ekspresiyonu bulunmaz iken, kolon karsinomda aberant ekspresiyon gösterirler, Karsinomda oluşan antijenik oluşumların yapılarının belirlenmesi ile, teşhis ve tedavide kullanılabilecek antikorlar ve aşılar geliştirilmiştir.