TUNCAY YILMAZLAR, ABDULLAH ZORLUOĞLU, EKREM KAYA, NUSRET KORUN, SADIK KILIÇTURGAY, AYHAN KIZIL, ÖMER YERCİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Patoloji A.B.D./BURSA

Özet

18 sokak köpeğinde hemorajik şok modeli oluşturularak karaciğer, kas ve böbrekte oluşan striktürel değişiklikler histopatolojik olarak araştırıldı.

Kontrol grubunu 4 köpek oluşturdu. Şoka sokulan köpeklerden 7'si kanatılan kan + Ringer Laktat (RL) solüsyonu, diğer 7'si kanatılan kan + Hipertonik Tuz Solüsyonu (HTS) ile resusite edildi. Şok grubunda karaciğer, böbrek ve kas biyopsilerinde; hepatositlerde hücresel şişme, vakuolizasyon, nekroz ve sinuzoidal kompresyon; renal vakuolizasyon ve nekroz; iskelet kasında myofibrillerde ayrılma ve band paterninde bozulma saptandı.

Sonuç olarak; reversibl hemorajik şok döneminde, bu organlarda hücresel düzeyde oluşan striktürel değişikliklerin resusitasyon sonrası 2. güne kadar aynı görünümü sürdürdükleri, RL ve HTS grupları arasında fark olmadığı histopatolojik olarak saptanmıştır.