H HALDUN DÖŞLÜOĞLU, CUMHUR YEĞEN, ÖZDEMİR AKTAN, RIFAT YALIN

Marmara Üniversitesi Hastanesi, Altunizade/İSTANBUL

Özet

Kolorektal kanserli 22 hastadan intraoperatif olarak portal ve santral kan örnekleri alındı ve hastalığın evreleriyle santrali portal kan karsinoembryonik antijen (CEA) düzeylerinin oranları karşılaştırıldı. Evre B, C ve D'de olduğu saptanan hastaların santral/portal kan CEA düzey oranlarının sırayla %33, %50 ve %80'inin 0.80'in üzerinde olduğu saptandı. CEA düzeylerinin ortalamalarının oranlarının ise yine evre B, C ve D'de 0.32, 0.47 ve 0.99 olduğu saptandı. Sonuç olarak, hastalığın evresi arttıkça bu oranın daha yüksek çıkma olasılığının arttığı ve bu durumun okült metastazları ve nüks olasılığı bulunanları önceden belirlemede yararlı olacabileceği düşünüldü.