NUH ZAFER CANTÜRK1, CİHAN YILDIRIR1, F CAHİT İÇLİ1, ŞENOL KARSLI1, ENDER DÜZCAN2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D., /SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji A.B.D., /SİVAS

Özet

Ratların midelerinde etanolun oluşturduğu tahribata karşı koruyuculukta sukralfatın etkisi incelendi. Aç bırakılan ratlar intragastrik olarak verilen 160 mg/kg sukralfat veya 100 mg/kg simetidin verildi. Bir saat sonra tüm ratlara 1 ml %99.5 etanol oral verildi; 15 dakika sonra ratlar öldürüldü. Mide çıkarılıp; makroskobik olarak mukozada oluşan tahribat değerlendirildi. Sukralfat ile ön tedavi etanolun oluşturduğu tahribatı azalttı (p < 0.05). Simetidin ise olumlu sonuç vermedi. Sonuç olarak; Sukralfatın etanolun oluşturduğu tahribata karşı koruyucu olduğu görüldü.