AHMET DİNÇÇAĞ, SELÇUK MERCAN, Y ŞERBETÇİOĞLU, ALP BOZBORA, SELÇUK ÖZARMAĞAN, DEMİR BUDAK

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./Çapa/İSTANBUL

Özet

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı E servisinde 1985-1991 yılları arasında 156 hastaya parenteral beslenme uygulandı.

59' una subklavien vene perkütan olarak, 44' üne cut-down açılarak vena sefalika yoluyla, 53'üne perkütan vena jugularis internaya silastik kateter yerleştirildi. Kateter komplikasyonu olarak hemopnömotoraks 6 (%3.8), kateter ucu infeksiyonu 9 (%5.76), kateter tıkanması 14 (%8.9), Hematom 4 (%2.56), lenfanjit 19 (%12), sepsis 2 (%1.2), vena innomianta rüptürü 1 (%0.6) hastada ortaya çıktı.

Kateterin uygulanmasında ve daha sonraki uzun dönem bakımında strelizasyona tam riayet eden, zamanlama, bilgi ve deneyim bileşkesini en iyi şekilde kullanan bilinçli bir ekibin oluşturulması ve uygulamanın bu ekip tarafından yaptırılması, yukarıda bahsedilen komplikasyonları minimuma indirir kanısındayız.